Εγγύηση

Εγγύηση

Πληροφορίες εγγύησης

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η εγγύηση του κατασκευαστή ισχύει μόνο για προϊόντα που αγοράστηκαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησής σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η οποία θα σας υποδείξει τα απαραίτητα βήματα. Η εγγύηση καλύπτει όλες τις βλάβες, αλλά δεν υποστηρίζει τυχόν ζημιά στο προϊόν.