Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση


Υπηρεσία επισκευών

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε βοήθεια. Μπορούμε να σας προσφέρουμε τη βοήθεια που χρειάζεστε για την επίλυση του προβλήματός σας ή να προγραμματίσουμε την επισκευή του πατινιού σας, εφόσον είναι απαραίτητη.

Φροντίστε να έχετε σημειώσει τον σειριακό αριθμό προτού επικοινωνήσετε μαζί μας. *Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην κάτω πλευρά του οχήματός σας, στην αρχική συσκευασία ή μπορείτε να τον βρείτε μέσω της εφαρμογής Segway-Ninebot. Έχει τη μορφή: N2G .....