Κανονισμοί

Κανονισμοί

Κανονισμοί για την οδήγηση των οχημάτων Segway-Ninebot

Κανόνες και κανονισμοί για την οδήγηση των οχημάτων Segway-Ninebot ανά χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Δανίας, επιλέξτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Επίσης, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις:

- Να προσέχετε πάντα τον περιβάλλοντα χώρο κατά την οδήγηση

- Η χρήση κράνους ή άλλων μέσων προστασίας δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα

- Σε περίπτωση οδήγησης του οχήματος για πρώτη φορά, παρακολουθήστε το εκπαιδευτικό σεμινάριο που διατίθεται στην εφαρμογή Segway-Ninebot App, που είναι διαθέσιμη στο Apple και το Google Play Store

*Το Segway KickScooter GT2P μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε πίστες αγώνων και/ή ιδιωτική ιδιοκτησία. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς